Nettdating

Tinder-talskvinne Rosette Pambakian sier selskapet tar brukernes sikkerhet alvorlig og har strenge regler, men at de ikke er immune mot uønskede hendelser.Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat har gjort det å bruke nettet som et sosialt verktøy til en helt dagligdags affære.

nettdating-61nettdating-17nettdating-27

Man un­der­tryk­ker de litt vans­ke­li­ge­re og mør­ke­re si­de­ne.

Han sier at den enes­te for­skjel­len er at her vel­ges part­ne­ren din ut som følge av hvil­ke kri­te­ri­er du huker av på når du lager en pro­fil på en da­ting­nett­side.- Du ri­si­ke­rer å misse drømme­part­ne­ren, hvis du krys­set av på livs­mot­to­et «ut på tur, aldri sur» i ste­det for «smil til ver­den og ver­den smi­ler til deg».

Ak­ku­rat som når de re­ak­sjo­næ­re for­eld­re­ne vra­ker en meng­de kan­di­da­ter fordi de kom­mer fra «feil» fa­mi­lie, vel­ger ro­bo­ten bort tu­sen­vis etter verdi­løse livs­mot­to­er og vil­kår­lig ran­ge­ring av egne evner, skri­ver han.

- Jeg er bare blitt mer og mer skep­tisk til nett­da­ting, sier Frode Thuen, psy­ko­log og sam­livs­te­ra­peut, til Ber­gens Ti­den­de.- Folk er jo på ut­kikk etter for­skjel­li­ge ting på en date.

Noen er på jakt etter en å dele livet med, andre er ute etter en opp­le­vel­se, sier Thuen.

Leave a Reply

  1. updating a fta viewsat ultra 2016 12-Jan-2018 15:28

    His website, Pimping My Game.com, boasts about his ability to “manage [a girl’s] expectations” to allow men to cheat, and how other men “would go to jail” for the things he says.